top of page
Search

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Συμπεράσματα από το 1ο συνέδριο του Hellenic Association of Treasurers.


Στις 10 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε το 1ο Ετήσιο Υβριδικό Συνέδριο του "Hellenic Association of Treasurers (“HAT”) – Σύνδεσμος Ελλήνων Χρηματοοικονομολόγων", με την φυσική παρουσία 60 και πλέον συμμετεχόντων, καθώς και σημαντική διαδικτυακή συμμετοχή, ολοκληρώνοντας με τον πιο επιτυχημένο τρόπο τις δράσεις του HAT για το 2021, γιορτάζοντας παράλληλα τα πρώτα του γενέθλια.Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, η ομάδα εργασίας του “Corporate Finance & Risk Management” με συντονίστρια την Ελίζα Μυλωνά (Group Treasurer & Customer Finance Head, Όμιλος ΟΤΕ and Head of Corporate Finance & Risk Management Working Group, HAT), υποδέχθηκε στο πάνελ τους Θάνο Χολέβα (Head Global Markets Solutions, Εθνική Τράπεζα), Νένα Κορωνίδη (International Corporate Treasurer & Chief Investment Officer), Γιώργο Τσινίδη (Credit Control & Treasury Director, Wind Hellas Telecommunications), και Κωνσταντίνο Τυράσκη (Senior Manager, Zanders), με θέμα «Risk Management: A snapshot of Treasury Challenges». Οι ομιλητές μοιράστηκαν τις προσωπικές τους εμπειρίες και γνώσεις για την αποφυγή και διαχείριση κινδύνων που έχουν αντιμετωπίσει στις εταιρείες τους.


Κοινή συνισταμένη όλων ήταν το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες παρου σιάζονται όλο και συχνότερα καθιστώντας αναγκαία την χάραξη στρατηγικής για την αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, εκτός των κλασσικών κυρίων χρηματοοικονομικών κινδύνων (κίνδυνος ρευστότητας, συναλλαγματικός, επιτοκιακός και πιστωτικός κίνδυνος), νέοι κίνδυνοι αναδεικνύονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ενεργειακή κρίση, η οποία έχει διαταράξει σημαντικά την κοστολογική δομή των εταιρειών με άμεσο αντίκτυπο στην κερδοφορία και ρευστότητά τους. Η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κινδύνου έχει αναδειχθεί ως κυρίαρχο ζήτημα στο Risk Management θέτοντας νέες προκλήσεις ως προς την διαχείρισή του. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί με στόχο να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προϋπολογίσουν το ενεργειακό τους κόστος.


Σημαντικό ενδιαφέρον, πέρα από τις τεχνικές και τα εργαλεία αντιμετώπισης των κινδύνων, είχε και η ανάδειξη από τους συμμετέχοντες συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που ξεπερνούν τις τεχνικές προσεγγίσεις και διαμορφώνουν ένα πιο ανθεκτικό πλαίσιο προσέγγισης των κινδύνων. Τονίστηκε η σημαντικότητα της προνοητικής διαχείρισης, ενδεικτικά μέσω της ενεργοποίησης/τήρησης επαρκών πιστωτικών γραμμών (credit lines), διαδικασία που είναι εξαιρετικά δύσκολο να στηθεί εν μέσω μιας κρίσης. Επίσης, τονίσθηκε ο καθοριστικός ρόλος της αξιοπιστίας (credibility) του Treasurer στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Η αξιοπιστία δομείται με τη συνεπή επαγγελματική συμπεριφορά και το συστηματικό αφουγκρασμό των επιπτώσεων της χρηματοοικονομικής διαχείρισης σε όλους τους stakeholders (πελάτες – προμηθευτές – Τράπεζες – μετόχους). Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνονται στέρεες βάσεις συνεργασίας που αποτελούν ίσως την πιο ουσιαστική ποιοτική παράμετρο στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και κρίσεων.


Επισημάνθηκε ότι το επίπεδο κινδύνου που μπορεί να αντέξει μια εταιρεία (risk appetite) πρέπει να είναι σαφές και προσδιορισμένο. H ενημέρωση στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να δίνεται η κατεύθυνση και στη συνέχεια να καταρτίζεται η στρατηγική/πολιτική αντιμετώπισης των κινδύνων (Financial Risk Policy) με την σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης.


Επιπλέον, η ευελιξία είναι ένα στοιχείο που πρέπει να χαρακτηρίζει τα corporate treasuries. Ο treasurer θα πρέπει να έχει ενσωματώσει πολιτικές έκτακτης ανάγκης (Contingency Plan) προκειμένου σε περιόδους κρίσεων να υπάρχει στρατηγική ώστε να ενεργεί άμεσα χωρίς την ανάγκη τροποποιήσεων και λήψης εγκρίσεων από το διοικητικό συμβούλιο.


Συνοψίζοντας, είναι πολύ σημαντικό κάθε οργανισμός να υιοθετήσει βέλτιστες τεχνικές και χρηματοοικονομικά εργαλεία για την αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Εξίσου σημαντική όμως είναι και η αξία δεξιοτήτων, όπως η αξιοπιστία, η ευελιξία και η επικοινωνία εντός των εταιρειών, οι οποίες μπορούν να διαμορφώσουν ένα πιο ισχυρό πλαίσιο στη δυνατότητα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων.


Θανάσης Παναγούλης

Group Treasury Manager - Printec

Deputy Head - Corporate Finance & Risk Management Working Group

Hellenic Association of Treasurers


Comments


bottom of page